Stanisław i Stanisława Żelazek z dziećmi, Poznań 1932 rok

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Zielazkowie pochodzą z Kiełczewa koło Kościana. Według najstarszych źródeł mieszkali tam już w XVI wieku. Jednak z braku kilku ksiąg metrykalnych wywód przodków możliwy był dopiero od 1738 roku, w którym w kościańskiej farze związek małżeński zawarli Maciej Zelazek z Kiełczewa syn Wawrzyńca i wdowa Rozalia Żurkowa. Para ta nie miała wielu dzieci i prawdopodobnie tylko Wojciech pozostawił potomków. Ożeniony z Barbarą Grygier został młynarzem a w 1790 roku pełnił funkcję wójta Kiełczewa. Ich jedyny żyjący syn - Ludwik przyszedł na świat w roku pierwszego z trzech rozbiorów Polski. Był ostatnim w Kiełczewie gospodarującym na roli Zielazkiem, bowiem nazwisko to zanika w tych okolicach w połowie XIX wieku. Spośród jego dzieci: Urszula, Franciszek i Andrzej, urodzeni jak reszta rodzeństwa jeszcze w Kiełczewie, osiedlili się w okolicach Poznania.

W 1824 roku w podpoznańskim Zakrzewie zamieszkała Urszula po mężu Klauta. Wkrótce do Poznania przyjechał Franciszek Zielazek, który w 1837 roku ożenił się z poznanianką Domicelą Leciejewską. Od 1851 roku mieszkali już w Lusowie, gdzie Franciszek do śmierci w 1866 roku (epidemia cholery) był nauczycielem. Jego młodszy syn Tomasz obrał również ten zawód i przez długie lata kierował szkołą w niedalekich Sadach.

Drugi syn Ludwika - Andrzej Zielazek kontynuował młynarską tradycję rodzinną. W 1850 roku w Skórzewie poślubił czternastoletnią Magdalenę Herman z ewangelicko – katolickiej rodziny. Ich najstarszy syn Marcin przejął gospodarstwo i przeniósł się do Palędzia, w którym jego potomkowie mieszkali do 1928 roku. Marcin urodził się jako Zielazek, lecz zmarł jako Żelazek i taką pisownię nazwiska przyjęła gałąź wywodząca się od jednego z jego synów – Stanisława. Z niej pochodził werbista o. Marian Żelazek, kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla w 2002 roku.

W miarę upływu lat dzieci a potem wnukowie Franciszka i Andrzeja Zielazków porozjeżdżały się po okolicznych wsiach. Znajdujemy je w Palędziu, Krzyżownikach, Psarskim, Sadach, Swadzimiu, Baranowie, Kiekrzu, Krzyszkowie, Komornikach. Znaczna część ich potomków sprowadziła się w różnych latach do Poznania, w którym następne pokolenia mieszkają do dzisiaj. Pozostali osiedlili się w innych miastach i regionach Polski lub przebywają za granicą.

Obecnie udało się odnaleźć około 350 potomków Macieja i Rozalii Zielazków.

.